Polityka prywatności SOOT

I. Wprowadzenie

 1. Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez Model Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą przy Ul. Duńska 1, 05-152 Czosnów/Warszawa, NIP: 9570546350 („Operator”), będącą operatorem niniejszego serwisu obsługi zleceń transportowych SOOT (Serwis) i jej podmioty powiązane oraz podwykonawców, w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa użytkowników (Polityka, Polityka Prywatności).

 2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu.

II. COOKIES

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, które są przeznaczone do korzystania ze stron Serwisu. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer, a także czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.

 3. Operator zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika i posiada do nich dostęp.

 4. Operator wykorzystuje pliki cookies w celu:

 5. Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby zablokować lub usunąć obsługę plików cookies z przeglądarki lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 6. Operator zwraca uwagę, że większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

 7. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

III. Dane gromadzone przez Serwis

 1. W celu korzystania z Serwisu należy założyć konto za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie modelopakowania.soot.pl/Pages/pub/Rejestracja.aspx

 2. Podczas rejestracji należy podać następujące dane:

 3. System gromadzi następujące dane związane z przewoźnikiem lub spedytorem realizującym usługi transportowe:

 4. System gromadzi następująca dane dotyczące klientów i dostawców

 5. Następujące dane są zbierane także biernie (poprzez działanie strony):

IV. Wykorzystywanie danych

 1. Dane wskazane w pkt III.1 i III.2 będą używane wyłącznie w celu:

V. Bezpieczeństwo

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Operator:

VI. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Operatorem: Model Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą przy Ul. Duńska 1 PL-05-152 Czosnów/Warszawa